Hyresvillkor


Tillämplighet
Följande villkor skall gälla mellan Bacano Music AB (uthyraren, förkortat BMA) och hyrestagaren om inget annat har avtalats. 

Ägare
All utrustning tillhör BMA. Hyrestagare får ej hyra ut, låna ut, sälja, pantsätta eller överlåta utrustningen utan BMA:s skriftliga tillstånd.

Bokning och betalning
Bokningen är giltig från och med när bokningsbekräftelse är underskriven och mottagen av BMA. Alla priser är inklusive moms och gäller för den tid enligt överenskommelse vid bokning. Förskottsbetalning gäller för privatpersoner vid avhämtning eller leverans och med kontanter eller Swish. Företag får mot faktura 10 dagar. BMA kräver ett aktuellt registreringsbevis senast 1 vecka innan hyres-tillfället samt att företaget saknar betalningsanmärkningar. Fakturaavgift tillkommer med 50 kr. Vid bokningar på högtider som julafton och liknande tillämpas 50% OB-tillägg på ordinarie hyra och 100% OB-tillägg på personal.

Avbokning av hyra av utrustning
Avbokning av bokad utrustning måste göras senast 7 dagar innan hyrestidens början. Därefter utgår en avbokningsavgift enligt följande: 4-7 dagar innan: 15 % av hyres-beloppet, 2-3 dagar innan: 30 % av hyresbeloppet, 24 timmar innan: 50 % av hyresbeloppet, Ej avhämtad bokad utrustning debiteras full hyra.

Avbokning av DJ

Avbokning av DJ bör ske senast 3 veckor före speldag. Därefter utgår 50 % av totalbeloppet. Avbokning 24 timmar innan speltid utgår 100 % av totalbeloppet.

Transport
Fri leverans t/r och montering inom 3 mils radie från Stockholms innerstad vid hyror från 1500 kr inkl moms. Fri montering gäller ej live-framträdanden. Hyror under 1500 kr ingår EJ transport. Vill man lägga till transport blir minsta totalkostnad 1500 kr. Om resan innebär längre färd, debiteras 50 kr extra per mil. Vid utkörning måste personen som står på bokningen personligen ta emot utrustningen. Giltig legitimation skall uppvisas. Det är hyrestagarens uppgift att kontrollera att all beställd utrustning har blivit levererad.

Hämtning och återlämning
Vid hämtning hos BMA ska personen som står på bokningen närvara. Giltigt legitimation skall uppvisas. Det är hyrestagarens uppgift att kontrollera att all beställd utrustning kommer med vid hämtningstillfället. Utrustningen vara i samma skick som den var när den hämtades. All utrustning och kringutrustning som kablar och stativ ska vara rengjort från eventuella spår av tejp, stearin och vätskor. Kablar ska rullas ihop som dom var vid leverans. Använd endast silvertejp/gaffatejp. Om BMA måste rengöra utrustnings, kringutrustning, kablar och rulla ihop debiteras 500 kr.

Hyrestagarens ansvar och skyldighet
Hyrestagaren bär ensam fulla ansvaret under hela hyrestiden. Det är hyrestagarens skyldighet att utrustningen är försäkrad mot stöld, brand, skada etc. till dess fulla värde under hela hyresperioden. Vid skada eller eventuell förlust av hela eller delar av den hyrda utrustningen är hyrestagaren skyldig att meddela BMA direkt utan dröjsmål. Det är vidare även hyrestagarens skyldighet att ersätta BMA ekonomiskt för skada eller förlust inom två dagar. Detta gäller oavsett om hyrestagaren väntar på svar från sitt försäkringsbolag eller om hyrestagarens försäkringsbolag gjort avdrag för självrisk eller andra nedsättningar. Hyrestagaren ansvarar för att utrustningen monteras, installeras och handhas på sådant sätt att skada ej sker.  BMA ansvarar ej för fel eller skador på utrustning eller person, pga av felaktigheter i lokalens elsystem, felaktig gjort installation eller anslutning till annan utrustning. Det är hyrestagarens ansvar att ta reda på om vissa produkter får användas i den lokal som är tilltänkt för de hyrda produkterna. I vissa lokaler kan det vara förbjudet att använda rök-, skum-, snö- och bubbelmaskiner. Det är hyrestagarens ansvar att se till att man inte torrkör maskinerna så att pumparna går sönder. Maskinen skall stängas av innan vätskan tar slut.
Särskilda bestämmelser gäller för uppsättning av lasers (läs mer om detta på www.stralsakerhetsmyndigheten.se).

Driftsavbrott
BMA ansvarar för att utrustningen fungerar vid hyrestidens början. Skulle något fel uppstå under hyrestiden är det hyrestagarens skyldighet att meddela det utan dröjsmål. BMA skall därmed om möjligt reparera eller ersätta med likvärdig produkt. Avdrag på hyran sker endast för den tid utrustningen ej fungerat, och bara om hyrestagaren har ringt och meddelat därom. BMA kan ej hållas ansvarig för uteblivna intäkter, kostnader eller olägenheter pga av fel på utrustningen eller för omständigheter som BMA ej råder över.

Stöld
Utrustningen räknas som mycket stöldbegärlig.  Hyrestagaren förbinder sig till att hålla utrusningen under uppsikt då den används och förvara den i låst utrymme, helst utan fönster när den ej används. Utrustningen får under inga omständigheter förvaras i fordon annat än under transport. Vid förlust kommer inköpsvärdet av ny utrustning att debiteras hyrestagaren.

Inställningar för cookies
Vår webbsida använder cookies för att hemsidan och våra tjänster ska fungera som de ska. Cookies hjälper oss att förbättra användarvänligheten för dig som besökare, och därför är vissa cookies nödvändiga för att webbsidan ska vara fullt fungerande. Nedan kan du läsa mer om våra cookies och vilka som är valbara.
Inställningar för samtycke
Inställningar för samtycke
Nödvändiga cookies
Dessa cookies används då våra besökare använder en funktion på vår webbplats och är nödvändiga för att webbplatsen ska fungera fullt ut. Dessa cookies kan därför inte stängas av. Cookies används exempelvis då du fyller i ett formulär eller skapar ett konto och lagrar ingen personlig identifierbar information.
Prestanda cookies
Denna typ av cookie hjälper oss att följa antal besök på vår webbsida och hur våra användare hittade till oss. Vi använder cookies till att mäta och analysera för att exempelvis kunna förbättra användarvänligheten på vår webbplats. Vi kan med hjälp av våra insamlade cookies analysera hur användaren navigerar på webbplatsen, och ta bort irrelevanta sidor och information för att skapa ett så användbart material för våra kunder som möjligt. Den information som vi sparar är exempelvis vilka produktsidor som du besöker.
Marknadsföring
Dessa cookies används för att kunna analysera hur vi kan marknadsföra våra produkter och tjänster. Insamlingen av cookies kan exempelvis hjälpa oss att anpassa annonser till våra besökare baserat på dess tidigare användning av våra tjänster.